Evaluarea psihologică a copiilor 6-18 ani

Evaluarea problemelor comportamentale și emoționale

Funcționare adaptativă

chestionarul ASEBA

Un instrument util în diagnosticul și evaluarea clinică, chestionarul ASEBA (sistemul Achenback al Evaluării Bazate Empiric) folosit în cabinet, are rolul de a măsura funcționarea adaptativă, anxietatea, depresia, problemele de gândire, problemele sociale, comportamentul opozant, tulburarea de conduită și ADHD (tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție).

Pentru a fi asigurată o evaluare comprehensivă sunt solicitate informații din surse și modalități multiple, astfel că testul ASEBA va fi completat de părinti, alți adulți relevanți din viața copilului/ adolescentului (pot fi educatori/ învățatori, profesori, bunici) și de copii/ adolescenții cu vârste între 11- 18 ani reprezentând o evaluare multi-fațetată. Aceste scale sunt paralele, în sensul în care ajută specialistul să compare diversele perspective asupra comportamentului copilului/ adolescentului.  Tocmai aceasta evaluare din surse multiple facilitează o evaluare mult mai cuprinzătoare, specifică.

Se obțin astfel descrieri individualizate care urmăresc atât punctele tari ale copilului cât și aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat, pentru următoarele categorii de probleme:

 1. Anxietate și depresie
 2. Însingurare/ depresie
 • Acuze somatice
 1. Probleme de relaționare socială
 2. Probleme de gândire
 3. Probleme de atenție
 • Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate. Comportament de încălcare a regulilor
 • Comportament agresiv

 

În termenii criteriilor DSM (autoritate universal recunoscută pentru diagnosticul psihiatric, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică a tulburărilor Mintale) aceste probleme investigate acoperă următoarele tulburări: tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziționist, tulburări de conduită.

 

ASEBA conține 3 tipuri de scale, în funcție de tipul respondentului:

 • CBCL 6/18 ani – este completat de părinți, asistenți maternali sau de către alte persoane care cunosc copilul în context familial. Sunt solicitate informații demografice, relația cu copilul, statutul socio-economic, competențele copilului urmate de întrebări deschise referitoare la bolile și dizabilitățile copilului, punctele tari și aspectele îngrijorătoare. În completarea testului sunt atât întrebări standardizate cât și itemi unde părintele va descrie specific.
 • YSR (11-18 ani) – este completat de tineri pentru a-și descrie propriile comportamente. Similar, tânărul va completa informații demografice, iar ulterior întrebări standardizate și itemi unde va descrie specific comportamentul.
 • TRF (6/18 ani)- este completat de profesori și alt personal al școlii care este familiarizat cu comportamentul copilului la școală. Se obține astfel o imagine a comportamentului copilului în școală văzut de către profesori.

El poate fi utilizat și pentru compararea informaţiilor obţinute de la diferiţi învățători/ profesori şi de la alte persoane care îl văd pe copil la şcoală, fiind un instrument valid pentru a vedea dacă schimbările de comportament se pot datora unui cadru didactic (a se vedea situațiile când se schimbă un învățător și copilul manifestă schimbări bruște de comportament cu un nou învățător, condiția esențială fiind ca ambii învățători să evalueze copilul în acest format. Această scală solicită informații despre problemele comportamentale, emoționale și sociale.

 

Testul se aplică sub formă creion- hartie, dureaza circa 15- 20 de minute/ per respondent.

Este etalonat pe populația din Romania și este atestat de Colegiul Psihologilor din România.

 

Bibliografie

http://rtscluj.ro/content/view/66/24

https://alegericpr.ro/index.php/metode-si-tehnici

 

Irina Parfichi

Psiholog clinician și psihoterapeut integrativ

Contact info: 0725388210, contact@psihologuldeserviciu.ro

Sector 6, București

 

Leave a Reply