La achitarea în avans a 6 ședințe de psihoterapie se ofera a saptea sedinta gratis.

Pas 1. Întâlnire cu persoana evaluată, interviu semi-structurat, aplicarea de scale/ teste standardizate conform obiectivului evaluarii.
Pas 2. Interpretarea scalelor și redactarea raportului de evaluare.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-120 minute.

Pas 1. Întâlnire cu părinții pentru interviul preliminar, preluare date despre copil/ adolescent, evoluția pe vârste, obiectivul evaluării.Informarea părintelui despre pașii următori, acte și discuții administrative.
Pas 2. Întâlnire copil/ adolescent, interviul semi-structurat, aplicare scale, teste proiective sau teste standardizate pe populația din România conform obiectivului evaluării.
Pas 3. Interpretarea rezultatelor și redactarea raportului de evaluare psihologică.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 180 minute

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-100 minute.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-100 minute.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-100 minute.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-100 minute.

Durată (aplicare teste, interviu si redactare raport/ avize): 90-100 minute.